home                        
  | | | | Nieuws | |
 In 
 
Nieuws
Helaas en met grote spijt moeten we u meedelen dat er vanaf heden, 10 oktober 2018, geen nieuwe cliënten meer worden aangenomen voor de praktijk in Rijssen. Langzaam maar zeker zal de praktijk zo leeglopen om vervolgens te sluiten per 31 december 2018.

De hoofdreden voor het stoppen is de steeds verdergaande bemoeizucht van verzekeraars met de daadwerkelijke behandeling. Knarsetandend hebben wij de laatste jaren moeten toezien hoe de verzekeraars ons steeds meer verplichtingen opleggen, die wel tijd en geld kosten, maar hoegenaamd niets toevoegen aan het helpen van u, de cliënt met een probleem. En hoewel je denkt, nu zijn we er wel, weet ieder jaar wel weer een verzekeraar iets nieuws te verzinnen, waarbij wij heel diep moeten zuchten. En immer waren de contracten ver onder het financiële niveau zoals door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) ieder jaar opnieuw wordt bepaald. DSW bedacht dit jaar dat intensieve trajecten met een lager percentage worden vergoed dan kortlopende trajecten. Alsof wij cliënten langer zouden behandelen dan nodig en dus finacieel gestraft moeten worden. De financiële druk wordt steeds groter en de praktijk mag tekenen bij het kruisje, of niet.

We gaan stoppen, we zijn het zo ongelofelijk beu dat kostbaar zorggeld besteed wordt om de verzekeraars van management informatie te voorzien; we zijn het beu om soms ongelofelijk schofterig op het matje te worden geroepen door deze financiële instellingen en onbezoldigd controles voor hen te moeten uitvoeren. We zijn het beu, dat we niet meer voor de cliënt kunnen werken maar ons moeten voegen naar de oekazes van de verzekeraars, die ieder jaar opnieuw miljoenen aan zorggeld verkwisten om op de buis en in kranten nieuwe klanten te werven. Dit terwijl de zorgverleners steeds meer de pin op de neus krijgen gedrukt. Er is dan maar één mogelijkheid om daaraan te ontsnappen, met pijn in het hart, stoppen met zelfstandig op hoog niveau praktijk voeren. Uiteindelijk is de cliënt, net als in de jeugdzorg, de dupe.

De praktijk in Okkenbroek blijft op heel kleine schaal actief. Vanaf 2019 kunnen ook daar nog mensen terecht. We werken dan wel volledig contractvrij. Zelfs dan hebben de verzekeraars al veel te veel te zeggen, maar niet alles. Geen contract betekent wel dat de verzekeraar u minder mag betalen. Want hoewel de basis GGZ in de basisverzekering zit, mogen ze dan dan percentage van een fictief gemiddeld tarief uitkeren.


 
Rijssen // Okkenbroek // T 0548-54 20 99 // info@hetijkpunt.nl // webontwerp en realisatie